Vestbaneplassen

Vestbaneplassen, Sentrum, bydel Frogner, tidligere navn på plassen foran Vestbanestasjonens hovedinngang. Navnet vedtatt 1891. Plassen heter fra 1998 Brynjulf Bulls plass.