Vestbyveien

Vestbyveien, Grorud, bydel Grorud, fra Bekkenstenveien til Østre Aker vei. Navnet vedtatt 1914 etter gården Vestby, gnr. 105/9, som lå ved Bekkenstenveien 19, opprinnelig en husmannsplass under Ulsholt gård. Småhus og rekkehus.

Bygninger m.m.:

13. Groruddalen skole.

21–23 og 24–32. 12 rekkehus med 43 leiligheter (ark. Rossland), opprinnelig OBOS-borettslaget Bekkensten, fra 1985 boligsameie. Husene ble bygd etter oppdrag fra Oslo kommune, og fra 1965 og 20 år fremover var det vilkår for å bli andelseier at man var knyttet til kommunen som lege, lærer, tannlege, ingeniør eller lignende. Innflytting 1968/69. 1976 ble en stor del av leiligheten utvidet fra 80 m2 til 107 m2.