Vestli (plass)

Vestli, husmannsplass med gnr. 99/18, Martha Tynes’ vei, tidligere plass under Tokerud. Revet.