Vestli skole

Vestli skole, Vestlisvingen 184, barneskole (1–7), tatt i bruk 1973 (ark. Hjørdis Enger). Byomfattende spesialklasse for elever med spesielle behov innenfor autismespekteret. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 578 elever.

2015 ble det besluttet at Vestli skole skulle rives og erstattes av en ny skole med fire klasserekker og flerbrukshall. Dette skulle gi en kapasitetsutvidelse på Vestli skole på en og en halv klasserekke, som igjen skulle hjelpe dekningen av elevplasser i Groruddalen. Den nye skolen var under planlegging fra 2018 og åpnet 1. mars 2021. Bygningen er 13 000 m² stor og kan huse 840 elever. I tillegg til å være en skole skal det være en lokal møteplass. Flerbrukshallene har gjennomsiktige fasader. Den formelle åpningen ble foretatt ved skolestart i august 2021.

Vestli Skolekorps ble stiftet 19. juni 1975. Også kor, Vestli skolekor.