Vestre gravlund Krypten

Krypen, Vestre gravlund 2020. Foto: Sylvi Panjwani/Oslo byleksikon

Vestre gravlund Krypten et lite kapell under Vestre gravlund Nye kapell og med inngang fra parkeringsplassen på byggets nordside. Kapellet ble innredet etter at det ble frigjort plass da ny krematoriebygning for Vestre krematorium ble reist ved siden av det gamle bygget. Enkelt innredet uten dekorasjoner. Kapellet har et lite orgel skjult på en forhøyning i enden av rommet, og 24 sitteplasser.