Veteranmonumentet

Veteranmonumentet på Akershus festning. Foto: Forsvaret

Veteranmonumentet, Nasjonalt veteranmonument oppført på Akershus festning og avduket av kong Harald 27. august 2021. Det er utformet av arkitektkontoret Manthey Kula.

Veteranmonumentet hedrer alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1945. Det ligger i sørenden av den store Festningsplassen og består av et område omkranset av en 100 m lang benk i naturstein laget av av Norges nasjonalbergart, larvikitt. Benken omkranser en lund med lindetrær. På innsiden av natursteinsbenken finner man inngravert navn på samtlige internasjonale operasjoner hvor Norge har bidratt etter 1945; operasjoner i Afrika på sørsiden, operasjoner i Europa på nordsiden, operasjoner i Midtøsten og Asia på østsiden og operasjoner i Amerika på vestsiden av lunden. I det vestre hjørnet av benken, mot festningsvollen og fjorden, er det plassert en høy bautastein med inskripsjonen «også vi når det blir krevet», hentet fra nasjonalsangen.

Inne i minnelunden står en bronsetavle med navn på alle omkomne i norsk tjeneste i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. En evig flamme brenner også for de omkomne.