Vikaterrassen

Fra åpningen av Vikaterrassen i 1964. Foto: Sverre Heiberg, fra Byhistorisk samling hos Oslo Museum.

Vikaterrassen, Ruseløkkveien 3–5, butikkompleks i to etasjer nedenfor Victoria terrasse, der Ruseløkkbasarene tidligere lå. Oppført etter en arkitektkonkurranse om utformingen av 7. juni-plassen i 1960, vunnet av arkitektene Einar Arnborg og Robert Jensen. Deres plan innebar riving av de gamle basarene, oppført i tegl 1881–83 av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. De ble revet i begynnelsen av 1960-årene, og første byggetrinn, Ruseløkkveien 3, ble innviet 1964; det fikk Sundts premie 1964–65. Annet byggetrinn, Ruseløkkveien 5, stod ferdig 1968 (utførende arkitekt F. S. Platou sammen med arkitektene). Tredje byggetrinn, 7. juni-plassen, utført av Byggeetaten, Oslo kommune, ble avsluttet 1972.

Vikaterrassen ble rehabilitert 2016, da også Ruseløkkveien gjennom området ble omgjort til gågate. Terrassen inneholder ulike butikker og bevertningssteder. Restauranten «Omakase Oslo» fikk 2020 en stjerne i Michelin-guiden. Klesforretningen Bentestova var en av de første butikkene i komplekset, og er den eneste gjenværende av de opprinnelige. I 2018 ble Harald Wårviks statue av Jens Evensen (1917–2004) avduket på gateplan.

Vikaterrassen ved Ruseløkkveien. Foto: Jan-Tore Egge/Creative Commons