Vikengata

Vikengata, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra Schweigaards gate nordover forbi Agdergata. Navn 1896 etter Viken, den gamle betegnelsen for Oslofjordområdet.