Vilbergveien

Vilbergveien, Oppsal, bydel Østensjø, fra Østmarkveien til Kampheimveien. Navnet vedtatt 1938, oppkalt etter den gamle kafeen «Vilberg» som lå ved nr. 9–13. Bebyggelsen består av villaer og rekkehus, samt firemannsboliger som tilhører OBOS-borettslaget Eftasåsen, fullført 1956–57, se Oppsal. Vestover fra Vilbergveien går blindveien Vilberggrenda.

12. Eiendommen «Kvilheim», gnr. 146/79, utskilt fra Oppsal ca. 1904. Våningshus reist ca. 1906 av vognmann Anton Hansen. «Kvilheim» er fremdeles privateid.