Villa Enerhaugen

Villa Enerhaugen, Smedgata 30, bydel Gamle Oslo, sykehjem, tidligere «Grønland gamlehjem», oppført 1927 for Grønland menighet (ark. Arnstein Arneberg). Bygningen som er på tre og en halv etasje, hadde 75 enkeltrom og spisesal i annen etasje. nå en liten institusjon for yngre mennesker med demens.

Under krigen ble det daværende gamlehjemmet beslaglagt av tyskerne og brukt til innkvartering. Det hadde en kvinnelig bestyrerinne, en «Heimleiterin

Sykehjemmet har 30 heldøgnsplasser for yngre personer med demens, 2 korttidsplasser/avlastningsplasser og 6 dagplasser. Det eies og drives av Oslo kommune.