Villaveien

Villaveien, Frøen, bydel Vestre Aker, fra Apalveien vestover og nordover til til Apalveien høyere oppe. Navn 1919 etter bebyggelsen langs veien, som for størstedelen er villaer fra tiden omkring den første verdenskrig, mange er fine eksempler på tidens nybarokk. Mellom Villaveien og Apalveien går Gjenveien.

Bygninger m.m.:

5a–c. Et rekkehus i mur som sammen med Lille Frøens vei 8 utgjør et enhetlig boligkompleks (ark. Lorentz Gedde-Dahl). De karakteristiske husene, oppført i 1980-årene, er tilpasset den eldre bebygglesn, både i størrelse og utforming.

7a, 7b og 7c. Tre små eneboliger i mur, oppført av Nielsen-Nilens i annen halvdel av 1980-årene (ark. Bjørn Wessel og Eilert Ellefsen i BW project arkitektkontor). 7c er nå residensen til Sudans ambassadør.

Her med adresse nr. 7 lå fra 1916 en nybarokk villa kalt «Solvang», oppført for grosserer Otto Thowsen (1879–1928) i firmaet Coward & Thowsen. Villaen som var tegnet av arkitekt Ingvar P. O. Hoff, ble senere omgjort til gamlehjemmet Kong Oscars Stiftelse, «et hjem for trengende damer av borger- og embedsklassen». Huset ble revet i begynnelsen av 1980-årene for å bli erstattet av de tre små, halvannen etasjes eneboligene, som ligger her nå..

29. Her lå en halvannen etasjes trevilla fra 1918. Villaen ble brannherjet 29. september 2018, den var da ubebodd. Den ble revet i 2020.

30a. En nybarokk villa fra 1918 oppført for ingeniør Christian Magnus Thon (1880–1956) og kalt «Tomtebo». I hagen ligger en liten enebolig med adresse 30b, oppført i annen halvdel av 1980-årene (ark. Henrik Poppe i Arkitektkontoret 4B).

31. Villa i nybarokk oppført for grosserer Gustav Andersen i 1918 (ark. Holger Sinding-Larsen), nå den danske ambassadørs residens.

37. Storslagen dobbeltvilla (også med adresse Apalveien 42) oppført 1918 for direktør Christie (ark. Henrik Nissen d.y.). Oppført i slemmet tegl i en barokkpreget hagebystil. Den sørvendte tverrfløyen var opprinnelig husets boligdel; den lavere, smale fløyen ble bygd som garasjer med tilliggende rom, senere omgjort til bolig.

38. Funkisvilla fra 1931, arkitekt Bjarne Lous Mohr. Bygd for barnelege Hanna Berghoff (1892--1974). Tilbygd 1992.