Volvat (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Volvat, boligstrøk vest for Majorstuen, bydel Vestre Aker. Volvat var også tidligere stoppested på Smestad/Røa- og Kolsåsbanene. Området har navn etter eiendommen Volvat, som tilhørte apoteker Harald Conrad Thaulow (1815–81), maleren Frits Thaulows far. Familiens hjemstavn var landsbyen Tavlov på Jylland; Volvat er dette navnet skrevet baklengs. På høyden stod engang et utsiktstårn, Thaulows tårn eller Malakoff. Thaulows løkkehus var Thaulows vei 4; Thaulow kjøpte eiendommen 1866, den het da Granbakken og var utparsellert fra Store Frøen. Utparsellering og villabebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet.

Smestadbanen ble lagt gjennom området 1912 med Volvat stoppested plassert der banen krysset Sørkedalsveien. Banen ble omlagt i tunnel under Volvathøyden 1939 med ny stasjon i tunnelen. I forbindelse med omlegging til T-banedrift ble stoppestedet nedlagt 1995 (Røabanen) og 1997 (Kolsåsbanen). Aker Elektrisitetsverks administrasjonsbygning oppført 1933–34.

Ring-huset, bygd for firmaet Gustav A. Ring A/S oppført 1963–64, der den tidligere Frøen skole lå. Det ble tatt i bruk for Ring medisinske senter 1985, som fikk sykehuskonsesjon 1990. Virksomheten ble flyttet til nabohuset (Aker Elektrisitetsverk) 1992 og byttet navn til Volvat medisinske senter. Ringhuset er nå møbelforretning.