Vygruppen

Vygruppen, transportkonsern eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Selskapet, som er etterfølgeren til gamle NSB, har hovedkontor i Schweigaards gate 21/23. Det driver region- og lokaltogsvirksomhet, godstrafikk, busstrafikk (Vy buss) og bilutleie. Etter at persontrafikk med tog etter hvert er satt ut på anbud, har Vy persontrafikk på Bergensbanen (Vy Vest) og Vy Gjøvikbanen samt lokaltogene i Oslo-området samt fire kontrakter i Sverige. Selskapet driver NSB Kompetansesenter (NSB-skolen) på Sundland i Drammen.

Vy er Norges største busselskap, med virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten består hovedsakelig av anbudskjøring, men selskapet tilbyr også kommersiell kjøring med ekspressbusser. I tillegg driver og eier Vy rundt 23 verksteder for tyngre kjøretøy gjennom virksomheten Team Verksted.

I Oslo har Vy 250 elektriske biler man kan leie kalt Bybil. Vy har også begynt å tilby taxi i Vy-appen sin.

.