Østmarkveien

Østmarkveien, Oppsal, bydel Østensjø, fra krysset Vetlandsveien/Haakon Tveters vei til Hellerudveien. Veien fortsatte opprinnelig videre som gangvei inn i Østmarka. Navnet vedtatt 1938.

Bygninger m.m.:

90. Beverlia.

62–88 og 92–102 OBOS-borettslaget Beverlia, småhus i rekker, fullført 1986–88, se Oppsal.