Vetlandsveien

Vetlandsveien, Oppsal, bydel Østensjø, fra Stordamveien til Haakon Tveters vei. Navn etter husmannsplassen Vetland, som lå under Nordre Skøyen, vedtatt 1951. Småhus- og blokkbebyggelse. Fra Vetlandsveien til Vilbergveien går Jørnsløkkveien.

Bygninger m.m.:

45. Godlia skole, Trasop idrettspark.

68. Forretningsbygg der Oslo Samvirkelag avd. 68 hadde varehus fra 1961. Her var det avdelinger for dagligvarer, frukt/tobakk, jernvarer, elektriske artikler, manufaktur, skotøy og Oppsal konditori, nå Rema 1000 Oppsal.

79. Oppsal skole, Vetland skole.

99–101. Oppsal Samfunnshus, Østensjø eldresenter og Østensjø sosial- og barnevernsenter.

Til veien, nord for Trasop skole, ligger tomannsboliger som tilhører OBOS-borettslaget Nordre Hellerud, oppført 1948–49 (se Hellerud), sør for skolen OBOS-blokker tilhørende Vetlandsveien borettslag; innflyttet 1954–56, Fuglemyra borettslag; innflyttet 1956–59, Skøyenåsen borettslag; innflyttet 1958–59 og Solhøgda borettslag; innflyttet 1959–60, se Oppsal.