Oppsal skole

Oppsal skole, Vetlandsveien 79, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1954–56 som paviljongskole med flere mindre bygninger (ark. B. Heiberg og O. M. Sandvik). Skolen ble rehabilitert og påbygget 1991 og Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede flyttet dit. Gymsal og svømmehall ble rehabilitert 2002–03. Skolene var videre gjennom totalrehabilitering og delvis nytt skolebygg, ferdig 2009 (ark. Heggelund og Koxvold AS). Skolen gjennomgikk i løpet av 2021/22 en innvendig ombygging fra baseskole til ordinære klasserom. Innvendig utsmykning med tresnitt av Erik Werenskiold. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1966 (1235 elever). Skoleåret 2023/24 hadde skolen 573 elever.

Oppsal Skoles Musikkorps ble stiftet 10. sept. 1956. Jenter fikk adgang fra 1974. Oppsal Janitsjar har øvelsene sine på skolen.

Oppsal skoles kor ble stiftet i 1957 under navnet Oppsal skoles pikekor. Koret vant Spellmannprisen i 1982 for platen «Oppsal skoles pikekor» med dirigenten Marit Tennfjord. Koret endret navn til Oppsal skoles barne- og ungdomskor i 1986, da også guttene fikk være med, og til Oppsal skoles kor i 2017. Ingrid Bjørnov startet sin musikalske karriere i dette koret.