Stordamveien

Stordamveien, GodliaHellerud, bydel Østensjø og Alna, fra Tvetenveien til Rundtjernveien. Navnet vedtatt 1927 etter en stor dam som tidligere lå i området. Her ligger en del av et enhetlig boligområde med små hvite murhus fordelt på ca. 50 boenheter i tomannsboliger og rekkehus. Området som ble oppført på dugnad av Politiets selvbyggerlag omfatter også Ivar Welles vei og Rundtjernveien. Husene er tegnet av arkitektene Jordan & Jordan i 1958. – En sidevei til Stordamveien er Stordamsnaret.

Området ved krysset med Hellerudveien ble tidligere kalt Postkassene. Her var det bussholdeplass for Trasopbussen (DBO) som het «Postkassene».