Tvetenveien

Tvetenveien, Bydel Gamle Oslo, Alna og Østensjø, fra Østensjøveien forbi Bryn, Tveita og Haugerud til krysset Strømsveien/Nedre KalbakkveiAlfaset. Navn 1861 etter Tveten gård. Vestover fra Tvetenveien ved Tveita bedriftsområde går Hellerudstubben.

Til veien ligger en rekke OBOS-blokker på Teisen og Trosterud: Teisen borettslag; sammen med blokkene i Teisenveien, Klosterheimveien, Regnbueveien, Prost Hallings vei og Spektrumveien 31 blokker, ialt 539 leiligheter (ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen), innflyttet 1950–52. På Trosterud ligger Stubberudlia borettslag med fire dominerende høyblokker.

Bygninger m.m.:

7. Østre gravlund og Mosaiske Trossamfunds gravlund (se også Helsfyr gravlund).

11. Her lå tidligere Timms Reperbane.

13. Hellige Nikolai kirke.

17–23. Tre av de 31 blokkene i Teisen borettslag, se Teisen.

18. Bryn brannstasjon.

20. Ved anleggsarbeider 1987 ble det her funnet øks og sverd fra ca. 800.

28. Bryn transformatorstasjon.

46c. Klosterheim.

54. Her lå Bryn Teglverk.

101. Tveten gård.

150. Tveita Senter, åpnet 1970, samme år som T-banestasjonen, landets første overbygde senter. Blant butikkene var varehuset EPA, og her var Tveita samfunnshus. 1978 ble samfunnshuset totalskadet i brann, også flere av butikkene ble påført betydelige skader. Senteret ble om- og påbygd 2002–03, det har nå over 70 butikker.

181. Trosterud skole.

183. Haugerud skole.

191–213, 231–233 og 239–261. Borettslaget Stubberudlia med fire høyblokker og 6 lavblokker med til sammen 469 leiligheter fordelt på 28 oppganger, fullført 1973–74 (ark. Frode Rinnan og Olav Tveten).