Trosterud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Trosterud, boligstrøk nord for Haugerud, bydel Alna, navn etter Trosterudgårdene. Dr. Dedichens privatklinikk på Trosterud 1901–66, fra 1970 Trosterud sosialsenter. Gammel småhusbebyggelse. Utbygd i 1970-årene med boligblokker og høyhus. Trosterud treningssenter, attføringsinstitusjon 1972, fra 1999 Avdeling Trosterud (se Arbeidstrening Oslo KF). Trosterud skole (barneskole) tatt i bruk 1970, Haukåsen skole og barnehage (spesialskole) oppført 1972 og Nordvoll skole og autismesenter tatt i bruk 1991. Stasjon på Furusetbanen som ble åpnet til Trosterud 1974.