Arbeidstrening Oslo KF

Arbeidstrening Oslo KF, kommunalt foretak som har som formål å drive arbeidstrening, opplæring, ressursutvikling og arbeidsutprøving for tiltaksdeltakere fra Oslo. Foretaket tilbyr arbeidsoppgaver bl.a. innen kontor, data, gartneri, park- og vedlikehold, kantinetjeneste og bilverksted.

Arbeidstrening Oslo KF ble opprettet 1. jan. 1999 som en kommunal bedrift, Arbeidstreningsbedriften, ved sammenslåing av de tre arbeidssentrene i Oslo som tidligere var knyttet til ulike etater og bydeler. Disse var Trosterud treningssenter, Arbeidstrening i Oslo og Oslo arbeidstreningsbedrift; fra 1999 kalt Avdeling Trosterud (Dr. Dedichens vei 24), Avdeling Hasleveien (Seksjon ungdom, Hasleveien 3–5) og Avdeling Sagveien (Sagveien 28). Virksomheten i Sagveien ble i 2002 flyttet til Trosterud. I 2008 ble lokalene i Hasleveien avviklet og bilverkstedet og øvrige virksomhet ble flyttet til Jerikoveien 14. Det samme ble administrasjonen og størstedelen av virksomheten på Trosterud. Nåværende organisering fra 2004; nåværende navn fra 2008.

Arbeidstrening Oslo KF er tiltaksarangør for NAV og har 82 plasser i skjermet virksomhet (APS) og 36 plasser i Arbeid med bistand (AB). Oslo kommune finansierer ytterligere 43 APS-plasser. Arbeidstrening Oslo KF skal gi opplæring og arbeidsforberedende trening til personer som ikke uten videre kan delta i ordinært arbeid eller utdanning eller nyttiggjøre seg andre kvalifiseringstilbud i regi av NAV eller bydelene. Foretaket skal legge til rette for videre skolegang eller bistå med avklaring i forhold til uførepensjon eller annen trygd.