Hasleveien

Hasleveien, Hasle, bydel Grünerløkka, fra Trondheimsveien til Grenseveien. Navnet vedtatt 1923, oppkalt etter Hasle-gårdene. Fra Hasleveien sørover går blindveien Seljeveien.

Bygninger m.m.:

3–5. Fabrikkanlegg i tegl, tidligere A/S Hasle Brug. Fra 2009 barnehage med 396 plasser.

10. Fabrikkbygning i tegl som nå huser flere virksomheter; tidligere A/S Viig & Vraalsen & A. P. Foss‘ fabrikk for produksjon av vekter, pengeskap, bankinnredninger i stål, dører og produkter av tynnplater. Firmaet ble dannet 1919 ved sammenslutning av Viig & Vraalsen (grunnlagt 1879) og A. P. Foss (grunnlagt 1878). I slutten av 1930-årene sysselsatte firmaet 125 ansatte. Produksjonen her ble nedlagt 1989. Nå bygges et nytt kvartal med boliger og næringsarealer med adkomst fra Sinsenveien og Hasleveien i nord (ark Felix Arkitekter). Den gamle fabrikkbygningen er inkludert i planene.

9/11/13. Carl Berner Studenthus, etter utvidelse i 2013 er det her i alt 290 leiligheter, derav 50 familieleiligheter.

I svingen her hvor studenthuset nå ligger, var det før krigen et stort, åpent område. Her anla Organisation Todts Bauleitung et lagerområde med flere store lagerskur, kalt Lager Hasleveien (Hasleveien 13). Hit ble materiell flyttet fra Lager Mosseveien 211 i januar 1945. Sommeren 1948 ble et bilrekvisitafirma som holdt til her med lager av tyske bildeler, rammet av en storbrann. Brannen var forårsaket av en åtte år gammel gutt som hadde lekt med fyrstikker inne i en gammel radiosambandsbil.

15. Næringsbygg om- og påbygd til boliger 2007 (ark. Planforum/Urbanium).

25–27. Haslebyen (omfatter også Fjordgløttveien 4–11). Arbeiderboliger i rød tegl med vertikaltdelte leiligheter og små hager, bygd for Freia a/s 1912 (ark. Morgenstierne & Eide). Et av husene nærmest Hasleveien er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

42c. Her lå fra 1913 til 1950 Halvorsens verksted, som i 2009 ble overført til Norsk Teknisk Museum. Halvorsen leverte presisjonsprodukter som tannhjul, låsemekanismer og forskjellige finmekaniske spesialdeler til blant annet bedrifter som Per Kure, Standard Telefon og Kabelfabrikk og National Kassaregister.