Standard Telefon og Kabelfabrik

Standard Telefon og Kabelfabrik, STK, tidligere industriselskap grunnlagt i 1915 på Økern som A/S Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker (SKG), i produksjon fra 1919. Aksjemajoriteten (75 %) ble i 1930 overtatt av Standard Electric, et datterselskap av det amerikanske industrikonsernet ITT (International Telephone and Telegraph), og i 1934 fikk SKG navnet Standard Telefon og Kabelfabrik. Man fikk da adgang til høy teknologisk kompetanse innen telekommunikasjon (telekabler, telefonsentraler, skips- og flyelektronikk, instrumenter m.m.) og opplevde en sterk vekst. Standard fikk store kontrakter med Staten og Televerket (i konkurranse med bl.a. Elektrisk Bureau) i utbyggingen av det norske telefonnettet, og selskapet fikk produksjonsanlegg flere steder i Norge. STK laget også forbrukervarer som kjøleskap, radio og fjernsyn.

I 1987 ble ITTs aksjepost overtatt av det franske teleindustrikonsernet Alcatel, og selskapet skiftet navn til Alcatel STK. Det var rundt 1990 byens største industribedrift med over 3000 ansatte, men i 1992 ble kabelproduksjonen i Oslo avviklet. Alcatels (nå Alcatel-Lucent) øvrige norske kabelproduksjon ble senere utskilt i selskapet Nexans med hovedkontor på Helsfyr. Telekomvirksomheten fortsatte i Alcatel Norway, som i 2004 flyttet fra Økern til Fornebu i Bærum.

På fabrikkområdet, som har adresse Østre Aker vei 33, er nå annen næringsvirskomhet. Hovedkontoret er ombygd til hotell. På området er det anlagt nye veier som har navn etter virksomheten her; Tårngata (etter det store tårnet som ble bygd på fabrikkområdet 1962. Det 62 m høye tårnet var ved ferdigstillelsen en av Oslos høyeste bygninger), Kabelgata og Standardveien.