Kabelgata

Kabelgata, Økern, bydel Bjerke, fra Risløkkveien og inn på det tidligere området til Standard Telefon- og Kabelfabrik (STK), som lå her (Østre Aker vei 33). Gatenavnet var et internt bedriftsnavn, regulert til offentlig vei 2009. Gaten er et næringsområde som har vært under utbygging med gjennomslag for Kabelgata til Haraldrudveien. De gamle fabrikkbygningene er dels revet, dels ombygd.

Bygninger m.m.:

1. Hjelpemiddelsentralen til NAV.

2. Teknologisk Institutt.

10–12: Kuben yrkesarena med Kuben videregående skole og Fagskolen Oslo Akershus, tildelt Oslo bys arkitekturpris i 2014.

31. Kloden teater. I 2021 åpnet Pilotscenen i et eldre industribygg her. Teateret regnes som et stort løft for norsk scenekunst for et ungt publikum. I 2025 skal det endelige teaterhuset med 3000 m² med teatersaler, produksjon, prøvesaler, verksteder og kontorfellesskap for scenekunstnere være ferdig. Arkitekter Transborder Studio.

51. Tårnet Kulturarena.