Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris, hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som gjennom sin utforming og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den estetiske kvaliteten på stedet. Prisen ble opprettet av bystyret og utdelt første gang i 2002. Den består av en plakett som festes på eller i byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt et prisbeløp på kr 50 000. Rådet for byarkitektur nominerer kandidater til prisen, som deles ut av ordføreren etter innstilling fra bystyrets byutviklingskomité.

Fra 2002 til 2009 hadde Oslo bys arkitekturpris et årlig tema. Fra 2010 ble prisen åpen for alle nye bygg og landskapsanlegg.

Prisvinnere

År Bygning
2002 Grünerløkka studenthus Tema: Gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse

Arkitekt: HRTB AS arkitekter

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo

2003 Christiania torv Tema: Offentlige uterom, byrom og grøntområder

Arkitekt: Torstein Ramberg AS

Landskapsarkitekt: 13.3 Landskapsarkitekter

Kunstner: Wenche Gulbrandsen

Byggherre: Eiendomsspar AS

2004 Oslo Spektrum Tema: Offentlige, allmennyttige bygg

Arkitekt: LPO arkitektur og design

Landskapsarkitekt: 13.3 Landskapsarkitekter og Alf Haukeland

Interiørarkitekt: Riss Interiørarkitekter

Kunstner: Guttorm Guttormsgård

2005 Pilestredet Park Tema: Bærekraftige boligprosjektering

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA, Lund+Slaatto Arkitekter, Spor Arkitekter, Hille Melbye Arkitekter

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak

Tiltakshaver: Pilestredet Park Boligutbygging

2006 Ekelyveien 5 e Tema: Småhus i ytre områder

Arkitekt: Torstein Ramberg sivilarkitekter

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen landskapsarkitekter

Tiltakshaver: Lars Korsnes

2006 Christiania Qvartalet (jubileumspris) Tema: Nye bygg i historiske miljøer i tett by

Arkitekt: Niels Torp arkitekter

Tiltakshaver: Aspelin Ramm Gruppen

2007 Domus Academica (Urbygningen) Tema: Vedlikehold og utbedring av eldre/bevaringsverdig bebyggelse

Arkitekt: NAV Arkitekter

Landskapsarkitekt: Berentsen interiørarkitekter

Tiltakshaver: Statsbygg

Kunstner: Søren Ubisch

2008 Gyldendalhuset Tema: Næringsbygg, flerfunksjonsbygg

Arkitekt: Arkitekt Sverre Fehn

Landskapsarkitekt: Zinc

2009 Sognsveien barnehage Tema: Skoler og barnehager

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA

Landskapsarkitekt: Multiconcult Seksjon 13.3 Landskapsarkitekter AS

Tiltakshaver: Omsorgsbygg

2010 Lærerhuset

Osterhaus’ gate 4

Arkitekt: Element Arkitekter

Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter

Tiltakshaver: Utdanningsforbundet

Kunstner: Jorunn Sannes og May Bente Aronsen

2011 Ole Johan Dahls hus - Informatikkbygget ved Universitetet Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Tiltakshaver: Statsbygg

Ingeniør: Hjellnes Consult

2012 Parkveien 5 b–c Arkitekt: KIMA Arkitektur og MAD

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Tiltakshaver: Aspelin Ramm Eiendom  v/Infill

2013 Nedre gate 5–7 Arkitekt: Space Group Arkitekter

Landskapsarkitekt: Sundt & Tomassen

Tiltakshaver: Signal Mediahus

2014 Kuben yrkesarena

      Økern

Funksjon/bruk: Undervisning

Arkitekt: Arch Uno / Arkitektpartner

Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult

Byggherre: Undervisningsbygg

2015 Bjerkedalen park

Refstadveien 35

Funksjon/bruk: Park

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Arkitekt paviljong: Filter arkitekter

Øvrige arkitekter: Steen & Lund, Ljos Urban Lighting Design, SWECO, COWI, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten

Byggherre: Oslo kommune v/bydel Bjerke

2016 Ullevål tårn

Nedre Ullevål 5

Funksjon/bruk: Boligblokk

Arkitekt: Code: Arkitektur

Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap

Byggherre: Solon Eiendom og Stolt Utvikling

2017 Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

Sofienberggata 19

Bruk: Næring/kontor 

Arkitekt: Ledsten Arkitektur / Element Arkitekter

Byggherre: Agra Foods AS

2018 Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6 Bruk: Kulturhus

Arkitekt: Tuvalu arkitekter AS.

Byggherre: Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon.

2019 Vega Scene i Hausmanns gate 28 Bruk: Kino- og teaterscene m.m.

Arkitekt: Asplan Viak AS

Byggherre: Urbanium Eiendom

2020 Munch brygge, Operagata og Tomtekaia Bruk: boligprosjekt

Arkitekt: Lund+Slaatto

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen

Byggherre: Stor-Oslo Eiendom

2021 Deichman Bjørvika, Anne-Cath. Vestlys plass Bruk: Offentlig bibliotek

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo

Byggherre: Oslo kommune

2022 Pressens hus, Skippergata 24 Bruk: organisasjonslolaler m.m.

Arkitekt: Kima arkitektur og Atelier Oslo

Byggherre: Aspelin Ramm.

2023 Gjenåpningen av Hovinbekken Bruk: Bekkeåpning

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Konsulenter: Norconsult, Ecofact

Byggherre: Oslo kommune