Vega Scene

Vega Scene, kultursenter i Hausmanns gate 28, åpnet 2018, har tre kinosaler (Vega Kino), debattlokale (Salongen) og en teaterscene. Kinorepertoaret bestemmes av en komité som blant annet er rekruttert fra filmproduksjonsmiljø. Teatret har foruten kunstnerisk ledelse et programråd som bistår med å utvikle egenproduksjoner og vurdere mulige gjestespill.

Bygningen er utformet av arkitektfirmaet Asplan Viak ved sivilarkitekt Odd Øverdahl og interiørarkitekt Tone Dalen. Huset er på 3000 m2 og har fasadekledning av buede, røde aluminiumsplater. Det ble tildelt Oslo bys arkitekturpris 2019.

Kinodriften åpnet 3. november 2018. Vega Kino har tre saler hvorav den største har 183 sitteplasser. Her vises blant annet art house-repertoar. Salongen, som brukes til debatter, kan romme opptil 180 personer. Teatersalen er et amfi med opptil 184 sitteplasser, som kan forandres i pakt med det som fremføres, og som brukes hovedsakelig til nyskreven dramatikk.