Christiania Torv

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Christiania Torv i 2019, sett mot det nordvestre hjørnet med forretningsgården i Akersgata 2. Foran til venstre skulpturen Christian 4s hanske av Wenche Gulbransen - Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Christiania Torv, Sentrum, plassen hvor Øvre Slottsgate begynner i Rådhusgata, navnet vedtatt 1958. Plassen er en del av byens første torg, som ble avløst av Stortorvet i 1736. Christiania Torv ble innhegnet og steinsatt 1964, og fikk samtidig en ny «vannkunst». Etter at torget i mange år var svært trafikkbelastet, ble det i 1990-årene rehabilitert. På torgets nordvestre hjørne (Akersgata 2) kom et forretningskompleks i 1996. Fontenen «Christian 4s hanske» ble oppført midt på torget 1997, utformet av Wenche Gulbransen. Utformingen av torget ble tildelt Oslo bys arkitekturpris 2003. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp ved inngangen til Akersgata 2 til minne om det gamle torget.

Bygninger m.m.

Det gamle rådhuset (Nedre Slottsgate 1) er byens eldste bevarte rådhus, oppført i 1641. I første etasje her er restaurant Gamle Raadhus. Annen etasje rommer Gamle Raadhus Scene, som blant annet er scene og konsertlokale for Opera til folket og ellers leies ut til møter. Her holdt Teatermuseet til 1981–2011.

«Anatomigården» ved Garnisonssykehuset (Rådhusgata 19) er sannsynligvis byens eldste bindingsverkhus.

Torget var tidvis i bruk som rettersted, og her stod gapestokken og kaken, en stor påle med halsjern, som ble brukt ved offentlig pisking av forbrytere. På torget fantes også en offentlig vannpost, «Vandkunsten»; fra denne kunne borgerne mot betaling legge private vannledninger til sine hus. Christianiamarked ble avholdt her i januar og februar hvert år fra 1640-årene til 1736, da det ble flyttet til Stortorvet.

Hellig Trefoldighets kirke ble innviet på Christiania Torv i 1639; denne kirken ble ødelagt av brann 1686. Fra 1878 til 1929 lå Johannes kirke ved torget.
Christiania Torv sett østover langs Rådhusgata ca. 1890. Til venstre Garnisonssykehuset, til høyre det gamle rådhuset. - Foto: Ukjent / Oslo Museum

Engelsk versjon: Christiania Square