Teatermuseet

Teatermuseet, åpnet 1939, fra 2006 del av Oslo Museum, har siden 2011 lokaler i Frognerveien 67 (Frogner hovedgård) sammen med Bymuseet. Teatermuseet inneholder malerier, fotografier, tegninger, modeller av teaterbygninger og scenemodeller, sceneskisser m.m. Det har en fast utstilling som gir et overblikk over byens teaterhistorie, og som presenterer de forskjellige faktorer som er med på å skape teater: teaterarkitektur, scenografi, kostymer og ikke minst skuespillerne. Det arrangeres foredrags- og diskusjonsaftener, opplesninger og forestillinger.

Historikk

Museet har sin opprinnelse i Kristiania teaterhistoriske selskap, som ble stiftet i 1922 på initiativ av Johan Peter Bull, Alma og Johan Fahlstrøm, Harald Otto, Sofie Reimers med flere. Et teatermuseum ble åpnet i Rådhusgata 19 i 1939, grunnlagt på Bulls samlinger. Samlingene ble i 1947 donert til Norsk Skuespillerforbund. I 1972 ble Teatermuseet gjort til en stiftelse.

Etter en lengre lukningsperiode ble Teatermuseet gjenåpnet i 1981 i nyrestaurerte lokaler på Christiania torv, i bygningen som var Christianias første rådhus. Høsten 1995 åpnet museet et nyinnredet «loft» med avdelinger for ballett og revy. I mai 1996 oppstod det brann i Restaurant Gamle Raadhus som har lokaler i første etasje, og Teatermuseets lokaler i annen og tredje etasje måtte evakueres. Heldigvis gikk lite av museets samlinger tapt, og Teatermuseet gjenåpnet i 1998. I 2011 ble Teatermuseet samlokalisert med Bymuseet.