Oslo Museum

Oslo Museum holder til i Frogner hovedgård, gård med gnr. 212/377. Gården nevnes i skriftlige kilder fra middelalderen og var i privat eie til 1896, da den ble solgt til Oslo kommune. Foto: Oslo Museum.

Oslo Museum, Frognerveien 67 (Frogner hovedgård), museumsorganisasjon etablert i 2006 som innbefatter Bymuseet (tidligere Oslo Bymuseum), Teatermuseet, Interkulturelt museum i Tøyenbekken 5 og Arbeidermuseet i Sagveien 28. Oslo Museum disponerer også en museumsleilighet i Sagveien 8 og en i Tøyengata 38b. Oslo Museum utgir kvartalsskriftet Byminner. I 2010 åpnet Oslo Museum sammen med Byarkivet fotodatabasen oslobilder.no. Direktør 2011–22 var Lars Emil Hansen, fra 2022 Marie Skoie.