Tøyengata

Tøyengata sett fra Grønlandsleiret. Foto: Helge Høifødt

Tøyengata, GrønlandTøyen, bydel Gamle Oslo, fra Grønlandsleiret til Finnmarkgata. Oppkalt etter Tøyen gård, navn fra før byutvidelsen 1857. Gaten er sperret med bom nedenfor krysset med Jens Bjelkes gate. Vis-a-vis 39 til 45 ligger Tøyenhagen, fra 2018 Snippen lekepark.

Bygninger m.m.:

2–4–6. Kjøpesenteret «Grønlands basar», oppført for Olav Thon Gruppen i 2005–06 (ark. Thorenfeldt) med ca. 20 butikker i innvendig butikkgate som er bygd sammen med den eldre husrekken mot Tøyengata. Også inngang fra Grønland og Norbygata.

5. Her lå tidligere forretningen «Tøipressen», der tøy ble reparert og presset. Forretningen var eid av jødiske Oskar Rubinstein (f. 1885), som bodde i Lundliveien 14 og var gift med Rosa (f. Dsenselsky 1889). De hadde tre hjemmeboende barn: Molly Amalie (f. 1913) som var sydame, Albert (f. 1915) som var kontormann og Viktor (f. 1922) som var læregutt. Sammen med Molly og Viktor ble Oskar og Rosa Rubinstein deportert med Donau 26. november 1942. Her hvor forretningen hans var, er det satt ned fire snublesteiner til minne om de drepte. Foreldrene og Molly ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Viktor døde 23. desember samme år. Albert kom seg over til Sverige.

10. Toetasjes trebygning fra 1820-årene.

14. Toetasjes dobbeltgård i tømmer, oppført 1825, forhøyet til to etasjer 1857.

16. Toetasjes trehus fra midten av 1820-årene.

25. Femetasjes bygård fra slutten av 1800-tallet, her hadde Aakebergveien Kooperative selskab fra 1912 en kolonialforretning, senere Oslo Samvirkelags avd. 9, nedlagt 1950.

26. Fireetasjes gård med industribygg i bakgården. Her var tidligere Fortuna mek. Verksted, en bedrift som spesialiserte seg på produksjon av heiser. Etter den annen verdenskrig leverte Fortuna bl.a. 18 heiser til Rikshospitalet og samtlige heiser til Hotell Viking.

31–33. Fabrikkbygning for tidligere Kiellands Fabrikker, som her produserte drops og andre sukkervarer.

32. Leiegård oppført for USBL i samarbeid med Oslo Byfornyelse 1988 (ark. Asplan Prosjekt A/S v/ Bård Isdahl og Erlend Løvstakken).

38b. Gråbeingård oppført 1888 med bevart opprinnelig leilighet; museumsleilighet eid av Bymuseet. Leiligheten er innredet slik den kan ha vært rundt 1900. I alt sju leiegårder ble her reist samtidig (Tøyengata 36–40, Herslebs gate 32–34 og Jens Bjelkes gate 37–39) med i alt 212 små leiligheter, renovert av Oslo Byfornyelse 1981–83.

47. Tre leiegårder i nybarokk, oppført i 1913 av Kristiania kommune.

53. Gamle Munch, det gamle Munch-museet. På den gamle parkeringsplassen her er det anlagt tre basketballbaner i Tøyen basketpark, åpnet i august 2023. Her er tribune, sitteplasser, beplantninger og belysning, arkitekt Jens Åke Jensen, Bymiljøetaten.