USBL

USBL, boligbyggelag stiftet 1948 som Ungdommens selvbyggerlag, medlemsorganisasjon med vel 95 000 medlemmer (2018) med formål å skaffe medlemmene gode og rimelige boliger. USBL oppfører nye og rehabiliterer gamle boliger, og forvalter ca. 50 000 boliger. I tillegg forvalter USBL over 160 borettslag og andre boligrelaterte selskaper og driver dessuten rådgivningsvirksomhet i forbindelse med den daglige driften av lagene. USBL har kontorer i Oslo, Lier, Sandefjord, Horten, Holmestrand, Lillehammer, Nittedal Lørenskog, Ski og Askim. 

USBL ble opprettet etter initiativ fra Norsk Leieboersamband og ble i 1950 sammensluttet med Ungdommmens Boliglag A/L. Formålet bak USBL var å avhjelpe den vanskelige boligsituasjonen for unge etter den annen verdenskrig. USBL kjøpte sine første tomter i 1950, i LyngåsveienKjelsås og i Årvoll-området, og i de første årene var medlemmenes egeninnsats i form av dugnadsarbeid en viktig del av virksomheten. USBLs første boligfelt stod ferdig 1951 på Stig på Årvoll, og består av toetasjes firemannsboliger. Senere fulgte rekkehus og blokker også i samme område. Fra 1953 begynte USBL å oppføre elementblokker, en industriell byggemetode som gjorde slutt på dugnadsvirksomheten. I tillegg til boligblokker har USBL oppført rekkehus og eneboliger, samt skoler (bl.a. Apalløkka og Bøler) og barnehager. Det vesentligste av byggevirksomheten har foregått i form av drabantbyutbygging, men USBL har også vært involvert i byfornyelsesprosjekter, bl.a. på Bjølsen. Blant de drabantbyene der USBL har vært særlig sterkt engasjert i byggevirksomheten, er Årvoll/Tonsenhagen, Bøler, Bogerud og Stovner.