Apalløkka skole

Apalløkka skole, Tjernveien 12, Ammerud, ungdomsskole (8–10); de første elevene gikk ut 1972. Ungdomstrinnet ble overført til Ammerud skole og lokalene ble overtatt av Sosialhøgskolen i 1984. Skolen ble gjenåpnet i 2000, og i den forbindelse ble den rehabilitert og ombygd. Elevene kommer stort sett fra Ammerud og Rødtvet skole. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 445 elever.

Skolen ligger like øst for Lilletjern med idrettshall og Greibanen sørvest for skoleanlegget. I 2018 ble skolen tildelt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.