Lilletjern

Lilletjern, også skrevetVesletjern, lite vann rett sør for Alnsjøen, ved Apalløkka skole nord for Greibanen. 218 moh. Populært og tilrettelagt badested.

Avløp ved Lilletjernsbekken, som renner sørover forbi Bredtvet og Nyland stasjon og munner ut i Alna. Det meste av bekken er overbygd; det gjelder også sammenløpet med Alna. Demningen ved utløpsoset ble rehabilitert og bekken nedenfor åpnet i 2008.