Alnsjøen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Alnsjøen, også feilaktig kalt Alunsjøen, innsjø i Lillomarka nordøst for Årvollåsen, 237 moh, 0,39 km². Alnsjøen er utspring for Alna, som renner herfra som en liten bekk. Vannet får tilløp fra Revlitjern gjennom Evensetermyra og Svartkulpen. Det Gothalfske Kobberverk med Rødtvet-gruvene ble anlagt her og drevet i første halvdel av 1700-tallet. Innsjøen er regulert og inngjerdet; bading, teltslagning og fiske er forbudt. Den sørlige del av Lillomarka med Alnsjøen er foreslått som landskapsvernområde. Landskapet er av meget stor verdi for geologisk forskning og undervisning.