Det Gothalfske Kobberverk

Det Gothalfske Kobberverk (Det Gothaltsche Kaaber-Werk, av tysk Gott Halde; Halde betyr slagghaug), gruveselskap som med kongelig privilegium brøt malm i området GrorudAlnsjøen fra 1704 med avbrudd til 1750-årene. Pukkverket og smeltehytta lå ved Alnas utløp fra Alnsjøen. Det fransk-belgiske Compagnie Minière de Grorud tok opp driften på ny i 1880 og drev frem til 1898. Siste forsøk ble gjort 1907, med unntak av en viss interesse fra tysk side under okkupasjonen.

Rundt Alnsjøen ligger fortsatt rester av skjerp og gruveganger, likeså ved Svartkulp i Lillomarka, mens de viktigste, Grorudgruvene sør for Steinbruvannet, er forsvunnet som følge av Huken pukkverks virksomhet, bortsett fra noen rester ved Støytrenna og Gruesletta, ikke langt fra Bergensveien.