Steinbruvannet

Steinbruvannet i Lillomarka i Oslo. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons

Steinbruvannet, vann i Lillomarka nord for Ammerud og Romsås, 256 moh. Bergensveien passerer langs vestsiden av vannet. Regulert 6 m med demning fra 1936. Vannet inngikk i drikkevannsforsyningen 1936–71. Da Steinbruvannet ble regulert som drikkevannskilde, ble det stor oppstandelse blant lokalbefolkningen på Grorud, som til da hadde brukt vannet som badested. Som erstatning for det tapte badestedet, ble det bygd en demning over bekken litt nedenfor, der folk kunne bade. Den lille dammen ble kalt «Badedammen». Både Steinbruvannet og Badedammen er nå populære badesteder. Rundt Steinbruvannet går det en tursti.