Bergensveien

Bergensveien, Grorud, bydel Grorud, fra Trondheimsveien nordover til Steinbruvannet. Del av gammel vei fra Oslo til Bergen, nedlagt som hovedvei 1873. Ved krysset med Trondheimsveien var det tidligere trehusbebyggelse på tomter utparsellert fra Nordre Grorud gård. Både disse og gården ble revet da Grorud senter ble bygd i begynnelsen av 1960-årene. Her var det blant annet politistasjon, Indremisjonslokalet Betel, og Losjehuset til IOGT-losjen «Fremtidens Vel». Sørover fra Bergensveien går blindveien Hagaløkka. Vestover ved Grorud senter går blindveien Rosenbergveien.

Bygninger m.m.:

2. Her lå Grorud bedehus Bethel, nå har Grorud Senter denne adressen.

4. Her lå losjehuset til IOGT-losjen Fremtidens Vel. Dette ble rekvirert av tyskerne under krigen, ved siden av bygde de en garasje.

31. Nedre Grorudhagan, gnr. 94/101, tidligere plass under Øvre Grorud. Den godt bevarte husmannsplassen ble anlagt tidlig på 1800-tallet.

33b. Øvre Grorudhagan, gnr. 94/102, tidligere plass under Øvre Grorud. Husmannsplassen som ligger like ovenfor Nedre Grorudhagen, har et våninghus som er noe nyere enn Nedre Grorudhagens, er trolig bygd på slutten av 1800-tallet.

40. Fjeldhøy.

41b. Frankrig.

57. Berg, gnr. 94/209, plass utskilt fra Grorud.

80. Lillomarka arena.