Fjeldhøy

Fjeldhøy, gård i Bergensveien 40. Stedet har vært et lite småbruk.