Kategori

Gårder

I løpet av middelalderen ble det ryddet flere nye gårder i Aker. De har gårdsnavn som ender på -rud. I Oslodalen var åkerbruket med korndyrking viktigste næringsgrunnlaget. Mest vanlig i middelalderen var bygg og havre, ofte sådd sammen (blandkorn). I tillegg ble det dyrket rug og noe hvete. Svært mange av gårdene som ble ryddet, lå slik at små endringer i klima kunne gi katastrofale følger. En regner likevel at kornproduksjonen omkring år 1300 på landsbasis var 50 % større enn i 1665. Undersøkelser om Akerbøndenes redskaper har vist at plogen var det tradisjonelle redskapet fra middelalderen og fremover. Ved utgraving i Oslo gate 7 ble det funnet pløyespor i naturbakke fra 1100-tallet. I denne listen inngår en del tidligere plasser som utviklet seg til selvstendige gårdsbruk. Nedlagte husmannsplasser kan også være omtalt i listen under kategorien husmannsplasser.

Les mer

Sider i kategorien «Gårder»

Under vises 200 av totalt 350 sider som befinner seg i denne kategorien.

(forrige side) (neste side)
(forrige side) (neste side)