Berg gård

Berg gårds hovedbygning med parken og dammen som lå på sørøstsiden, fotografert i 1939. - Foto Anders beer Wilse / Oslo byarkiv / Creative Commons

Berg, gård med gnr. 48/1, ligger i Bergsalléen 21. Gården ble delt i to bruk i middelalderen, se Berg (Søndre). Hovedbølet var privateid fra 1653, fra 1814 sommerresidens for statsråd Jonas Collett (1772–1851), hans hustru Tina og deres 12 barn. Familien Collett solgte gården i 1860, og fra 1864 var den i bondeselveie. Familien Holmen, som overtok gården, var eiere i nesten 100 år. Hovedbygningen fra slutten av 1700-tallet, er bygd som typisk sommerhus; senere ombygd. I tillegg til hovedbygningen er et stabbur og en drengestue bevart. Gården ligger i en vakker park, den var på Colletts tid besøkt både av Karl Johan og Oscar 1. Hovedbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Foreningen til Bekjempelse av Cerebral Barneparese eide Berg 1963–2008, og det ble oppført to moderne bygninger ved veien gjennom tunet. 1966–2006 hadde Rikshospitalets Barnenevrologiske seksjon (tidl. Sentralinstituttet for Cerebral Parese) behandlingshjem her.

Nå Berglåven barnehage, CP foreningen (i den gamle hovedbygningen), Berg gård avlastning, Byomfattende barnehage, Bergtunet barnehage og nærmiljøsenter samt tilrettelagte boliger.

På et høydedrag ved gården, beplantet med bøketrær av statsråd Collett, ligger et fredet felt med 5 gravhauger.