Bergsalléen

Bergsalléen, Berg, bydel Nordre Aker, villavei fra Damplassen til Berg gård, opprinnelig innkjørsel til gården, en fint bevart allé med hovedsakelig lønnetrær nederst og asker øverst, innimellom også lind, hestekastanje og eik. Navnet vedtatt 1918. Ved veien like nordøst for Damplassen ligger Harald Hals’ park med Ullevål Idrettslags tennisbaner, som har en oppblåsbar hall i vinterhalvåret.

Bygninger m.m.:

Her, antagelig på tennisbanen, hadde tyskerne under krigen et par brakker, en lager- og vaktbrakke og en vaske- og badebrakke. Brakkene ble overtatt av norske styrker etter frigjøringen. De ble begge solgt av Direktoratet for fiendtlig eiendom i slutten av mai 1946.

21. Berg gård.