Berg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Berg, boligstrøk i Bydel Nordre Aker, mellom Bakkehaugen, Tåsen og Ullevål; navn etter Berg gård. Første småhusbebyggelse 1912–17. Akersbanerne solgte tomter fra 1923, og strøket ble sterkere utbygd fra slutten av 1920-årene. Berg videregående skole opprettet 1925. Forstadsbaneforbindelse (Berg stasjon på Sognsvannsbanen) 1934. Da hadde den siste av Berg skoles tre bygninger vært helt ferdig et års tid. Ved krigsutbruddet var dette et etablert villaområde med den gamle Berg gård på høyden øst for Ullevaal Stadion og skolen like ved stasjonen på den andre siden av Bergparken. Langs Sognsvannsbanen fra Sognsveien ved Ullevaal stadion til Berg stasjon går veien Bergslia, og opp fra Damplass i Ullevål hageby til Berg gård går Bergsalleen. Mellom Kaj Munks vei og Sognsvannsbanen ved Berg stasjon går Gjennomfaret.