Gjennomfaret

Gjennomfaret, Berg, bydel Nordre Aker, fra Kaj Munks vei ved Berg stasjon til Kaj Munks vei ved Nordbergveien, blindvei i begge ender. Navnet vedtatt 1939. Bebyggelsen består av hvitmalte rekkehus med flatt tak i funksjonalistisk stil, etter mønster fra de mange «Siedlungen» i Tyskland og Holland i mellomkrigstiden. Tegnet og planlagt i 1930-årene av arkitekt Thorleif Jensen (1903–72). De tre nederste rekkene mot nord stod ferdig før den annen verdenskrig, mens de resterende ble bygd umiddelbart etterpå (de første i tre, senere i mur).