Sognsveien

Sognsveien sett mot Ullevaal Stadion, med Molkte Moes vei til venstre. Foto: Helge Høifødt

Sognsveien, bydel St. Hanshaugen og Nordre Aker, fra Ullevålsveien ved Adamstuen til Sognsvann. Turvei (lysløype) herfra til Ullevålseter (anlagt 1936). Gammelt veinavn, vedtatt for strekningen gjennom Ullevål Hageby 1918, da den fikk ny trasé; opprinnelig fulgte den traséen VålveienAskeladdveienTrollsvingen. Fra Adamstuen til krysset John Colletts allé går trikken i rabatt midt i veien. Trikkerabatten ble anlagt 1924, utbedret 1999 i forbindelse med forlengelsen av linjen til det nye RikshospitaletGaustad. I krysset med Thulstrups gate ligger Louise Iversens plass. Mellom John Colletts plass og Ullevaal Stadion går Sognsveien gjennom Ullevål Hageby. Fra Sognsveien forbi Berg gård til Nils Lauritssøns vei går Møllesvingen.

Bygninger m.m.:

4. I første etasje i denne blokken skjedde i 2002 et drap; en 69 år gammel kvinne ble funnet bundet og drept i sin egen leilighet. To menn hadde fulgt etter henne hjem, etter at hun hadde vunnet 30 000 kr på bingo fire dager tidligere. Hovedmannen, en tunisier, ble i 2006 dømt til 15 års fengsel i Tunisia for drapet.

9. Husene på eiendommen her tilhørte tidligere sykehusbygningene ved Ullevål sykehus. De to murhusene ble tegnet av Victor Nordan, som var arkitekt for en rekke av sykehusets bygninger. Husene her var legeboliger, nå eies de av eiendomsselskapet Heimstaden AS, som også eier sykehusets tidligere sykepleierboliger.

9 A. «Villa Ullvin», en vertikaltdelt tidligere overlegevilla for sykehuset, oppført 1919, arkitekt Victor Nordan. Sykehusrådmannen holdt til her fra 1933, behandlingssenter for rusavhengighet 1989–2014. Huset er fredet i forbindelse med Helsesektorens landsverneplan og er markert med et av Helsesektorens kulturarvs blå skilt. Villaen er ombygd av Fredensborg Bolig, og har nå 8 leiligheter.

9 C. Dette huset, som består av tre etasje og kjeller samt hage og uteområde, ble oppført i samme periode som «Villa Ullvin». Det er nå eiendomsselskapet Heimstadens hovedkontor. Det gjennomgikk overflateoppussing både innvendig og utvendig og er nå innredet med moderne kontorer. Hagen og de øvrige utearealene er også istandsatt.

10. Den tidligere adressen til eiendommen Hasselbakken, nå en terrasseblokk.

11b. Nybarokk villa oppført på en parsell av Store Ullevål gård i 1918, arkitekt Kristian Biong. Villaen ble oppført for entreprenør Johan Thorvaldsen (1876–1933).

12. Nybarokk trevilla på hjørnet av veien Hasselbakken. Her var fra 1920-årene L. O. Amdahls forretning, der det ble solgt kolonialvarer, mel, fetevarer, kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker.

13. Sognsveien barnehage, ved John Colletts plass, ferdig 2007 (ark. Gasa). Stor barnehage med 104 plasser fordelt på ni avdelinger. Bygningen tildelt Oslo bys arkitekturpris 2009.

73. Idrettens hus.

75. Ullevaal Stadion. 75b. Heltberg Private Gymnas Ullevaal.

77. Amfi Ullevaal.

80. Den tidligere Sogn videregående skole, nå Blindern videregående skole. En stor del av bygningsmassen stod tom i 2020.

82. Lite våningshus fra rundt 1850, nord for Sogn videregående skole, opprinnelig smie, plass fradelt Vestre Sogn. Smia var noen år innredet og brukt som bolig, senere benyttet som kontor for Oslo kommune, Park og idrett, nå forfallen.

85–99, 102. Sogn studentby. Nr. 85 er våningshuset til Vestre Sogn gård.

92. Her står to fredede gamle eiker. Sammen med to andre eiker på den andre siden av veien utgjør de et naturminne (punktobjekt), fredet 1. februar 1957.

148. Enebolig bygd 1949 for lærer Kåre Norum (1907–81). Her var det tidligere en skibakke for områdets barn.

210a. Kringsjå skole.

210b. Nordberg skole.

212. Elverhøy skole.

218. Fjellbirkeland studentby, Kringsjå studentby.

220. Norges Idrettshøgskole.

228. Toppidrettsenteret.

230. Lite rødt trehus oppført 1943, den eneste gjenværende bygningen fra Sognsvannsleiren som lå her under krigen. Leirområdet lå der Toppidrettssenterets anlegg nå ligger.

232. Dammen.

231 og 235. Søndre og Nordre Sandås.

250. Løkka.