Blindern videregående skole

Blindern videregående skole, Sognsveien 80, videregående skole etablert høsten 2014. I skoleåret 2017/18 hadde skolen 713 elever fordelt på studiespesialisering og International Baccalaureate (IB).

Blindern videregående skole holder til i deler av byggene til den nedlagte Sogn videregående skole. To av fløyene er rehabilitert og har tatt over tilbudene som Berg videregående skole og Fagerborg videregående skole hadde. Skolen er plassert i de to vestligste fløyene som ligger i tilknytning til Sogn bad og skolens idrettshall.