Sogn bad

Sogn bad, Sognsveien 80, kommunalt badeanlegg med svømmehall med 25 m basseng. Bygningen er en del av Blindern videregående skole. Åpent for publikum om morgenen. Oslo Idrettslag m.fl. trener her og driver svømmekurs.