Dammen (plass)

Dammen, plass med gnr. 49/2, Sognsveien 232, tidligere husmannsplass under Vestre Sogn, bygd i siste halvdel av 1700-tallet, antagelig av Peder Anker. Benyttet som skyss- eller hvilested for hestekjørere på Ankerveien fra omkring 1800, har fungert som stigerbolig for Sognsvannsgruvene. Huset var kafé i perioden 1912–43. Fra 1896 eid av kommunen. Restaurert i 1970-årene. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.