Gaustad (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Gaustad, boligområde mellom Vindern, Ris og Sogn i bydelene Nordre Aker og Vestre Aker. I området ligger Gaustad sykehus, Rikshospitalet og flere forskningsinstitutter. Villabebyggelse fra omkring 1900 da Holmenkollbanen ble lagt gjennom strøket med stoppested (1898) der broen over Store Ringvei kom senere. Under den annen verdenskrig hadde tyskerne en brakkeleir nord for sykehuset og et stort bensinlager på jordet vest for Sognsvannsbekken. Noen boligblokker er oppført etter krigen. Rivingen av Gaustad gårds hovedbygning og byggingen av Universitetets preklinisk-bygg (nå Domus Medica) skjedde i 1975. Byggingen av Rikshospitalet på Gaustadjordene og rivingen av resten av gårdsbebyggelsen skjedde i 1994 etter vedtak i Stortinget 1992. 1999 ble sporveislinjen til Ullevål hageby forlenget frem til ny endestasjon ved Rikshospitalet. Ved Senter for Industriforskning (SINTEF) er det svaberg med skålformede groper fra religiøs kult i bronsealderen.