Vinderen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vinderen, også skrevet Vindern, boligstrøk nord for Frøen, bydel Vestre Aker; navn etter Vinderen gård. Navnet Vinderen/Vindern har vært skrevet både med én og to e’er, nå er skrivemåten med to det offisielle og det vanligste, men ennå vil man i flere sammenhenger se navnet skrevet med én.

Området fikk villabebyggelse i forbindelse med utparselleringer ved Holmenkollbanens åpning 1898, større utbygging i 1920- og 1930- årene. Reguleringsplan ved arkitektene Ove Bang og Arne Korsmo 1935.

Det er et forretningssentrum ved stasjonen, der «Conditorigården» ble oppført like etter 1900, her var Vinderen Conditori fra 1901 (senere Jeppes Gjestehus). Gården ble totalskadd i en brann i august 2008 og revet 2009. Nytt foretningsbygg med kontorer og forretninger og underliggende garasjekjeller ble innviet i desember 2012 (ark. Meinich Arkitekter AS). Bygget ble prosjektert etter rammene i den gamle bevaringsreguleringen med høyder, lengder og bredder etter det gamle byggets form. Egen skolekrets fra 1904. Universitetets psykiatriske klinikk kom 1906.

Der den tidligere stasjonsbygningen hadde ligget (Vinderen stasjon), kom Vinderntorvet, et stort forretningsbygg reist 1985–86 (ark. Blakstad og Munthe-Kaas Arkitektkontor A/S).

«Apotekgården» i Slemdalsveien 63b, der det nå er Vinderen Sushi & Asian Dining, kom 1916. Rundt 1930 åpnet en MIL-bensinstasjon ved hjørnet av Blindernveien (nå Rasmus Winderens vei) og Slemdalsveien. Den skiftet senere navn til BP, Norol, Statoil og nå Shell, etter hvert i en større bygning.

Vindernhuset, forretningsgården med Vinderen Sport på hjørnet av Holmenveien og Borgenveien, ble oppført 1937 (ark. Torp og Torp), Vinderenlunden med leiligheter, Jernia-forretning og Norli bokhandel vis-à-vis stod ferdig 1999 (ark. Eigil Ramsfjell).