Vinderen skole

Vinderen skole, Haakon den Godes vei 17, barneskole (1–7), oppført som to-etasjers murbygning med loftetasje (ark. Harald Bødtker) og tatt i bruk 1904. Lærerbygningen vedtatt oppført 1908. Utvidet med en ny bygning 1921.

Skolen ble i 1940 rekvirert av tyskerne til kaserne. De oppførte også en stor mannskapsbrakke langs Ivar Aasens vei. Skolens elever fikk undervisning flere steder, først på Slemdal skole, senere på Ullevål skole, før også disse skolene ble rekvirert, og til slutt i Fysikkbygningen på Blindern. Sommeren 1946 ble tyskerbrakken innredet med tre klasserom, kontor, legerom og to provisoriske leiligheter for lærere. Brakken ble brukt helt til 1969, da både den og den eldste skolebygningen ble revet i forbindelse med modernisering og oppføring av et nytt tilbygg 1970. Ny skolegård var ferdig 2015.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1950 (557 elever). Skoleåret 2023/24 hadde skolen 440 elever. Vinderen Skoles Musikkkorps ble stiftet 19. feb. 1930. Jenter har vært med siden 1959. Vinderenkoret opprettet 1977.