Ullevål skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ullevål skole, John Colletts allé 20, Ullevål Hageby, barneskole (1–7), oppført i nyklassisistisk stil (ark. Harald Hals hos Kommunearkitekten i Aker), tatt i bruk 1926. En fløy tilbygd 1932. Store om- og utbygningsarbeider 1997–99 (loft og kjeller). Bortsett fra nye loftsvinduer, små eksteriørmessige endringer. Langs skolens vestfløy mellom John Colletts allé og Vålveien går Gustav Heibergs vei.

I 1944 ble skolen rekvirert og tatt i bruk som kaserne for Quislings hird.

Skolen hadde sitt høyeste elevtall rundt 1930 (644 elever), skoleåret 2018/19 hadde skolen 491 elever. Ullevål Skoles M usikkorps ble stiftet 30. april 1928.